Informuję, iż w dniach od 12 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 roku w godzinach od 07.00 do godz. 16.00 w związku

z prowadzonymi robotami drogowymi wprowadzony zostanie ruch połówkowy na odcinku ulicy Mostowej na długości około 195 m

( kierunek od strony mostu do początku ulicy 1 Maja). Kierowanie ruchem odbywać się będzie w godz. 07.00 do 16.00 za pomocą sygnalizacji świetlnej ewentualnie ręcznego sterowania ruchem, a od godziny 16.00 do 07.00 dnia następnego, zgodnie z oznakowaniem pionowym.W przypadku złych warunków atmosferycznych termin wykonywania w/w prac może ulec zmianie.