„(…) i tylko nas jedno przenika do głębi…” Powiedzmy głośno!