Świnoujście – Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulicy Wojska Polskiego.

2 mln 709 tys. EURO dofinansowania przyznano Świnoujściu ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V A na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Umowa w tej sprawie została podpisana. Otrzymana dotacja to aż 85 procent szacowanych kosztów całej inwestycji.

– Przebudowa ulicy Wojska Polskiego będzie największą z realizowanych w ostatnim czasie w naszym mieście inwestycji drogowych i jedną z najbardziej oczekiwanych – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – To właśnie nią odbywa się największy ruch samochodowy pomiędzy Świnoujściem a naszymi zachodnimi sąsiadami.

Całkowity koszt przebudowy ulicy oszacowano na 3 mln 188 tys. euro. Inwestycja zostanie wykonana w ramach polsko-niemieckiego porozumienia pod nazwą “Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania”.

Ulica Wojska Polskiego przebudowana zostanie na odcinku od granicy polsko-niemieckiej do skrzyżowania z ulicą Leśmiana. Oprócz wymiany nawierzchni, wyremontowane zostaną wszystkie skrzyżowania, wybudowane zostanie nowe odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego. Zagospodarowany zielenią zostanie także pas drogowy. Długość odcinka objętego przebudową wyniesie 1568 metrów bieżących.

– Miasto ogłosiło już przetarg na przebudowę ulicy Wojska Polskiego wraz z budową parkingów przy cmentarzu oraz ulicach Bałtyckiej i Legionów. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2018 r. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od wyniku przetargu. Czas realizacji inwestycji to 14 miesięcy od podpisania umowy – informuje Robert Karelus rzecznik prezydenta Świnoujścia.

Related posts

Świnoujście – Komunikacyjny Armagedon – Wojska Polskiego zablokowana

Świnoujście- Inwestycje. ELBUD zaczyna przebudowę ostatniego odcinka ulicy Wojska Polskiego.

Świnoujście – Wojska Polskiego. Jest już asfalt na na całej jezdni aż po granicę