Strona główna » Świnoujście – LIII sesja Rady Miasta Świnoujście

Świnoujście – LIII sesja Rady Miasta Świnoujście

by Świnoujście w sieci

 

W czwartek 25. stycznia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej numer 1 Urzędu Miasta Świnoujście rozpocznie się LIII sesja Rady Miasta Świnoujście VII kadencji, zwołana przez przewodniczącego rady Dariusza Śliwińskiego.

Poniżej publikujemy projekt porządku obrad radnych oraz terminy posiedzeń komisji stałych.

PORZĄDEK OBRAD LIII SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 0900

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z LI i LII sesji Rady Miasta).
2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic pasa technicznego od strony lądu w obrębie 0015 i 0019 Karsibór w Świnoujściu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.
11. Informacja dotycząca sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za 2017 rok oraz planów pracy komisji na rok 2018.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński

Fit Babcia robi formę


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

siedemnaście + 18 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW