W czwartek, 4 stycznia, w Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyło się uroczyste rozprowadzenie do zajęć, inaugurujące 2018 rok.

Podczas zbiórki pododdziałów jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, dowódca flotylli komandor Krzysztof Zdonek dokonał podsumowania działalności flotylli w 2017 roku, podziękował za zaangażowanie w realizację postawionych zadań oraz za wyniki szkoleniowe uzyskane w minionym roku. Dowódca wyznaczył także główne kierunki działania na rok bieżący.

Zbiórka była okazją do wręczenia wyróżnień żołnierzom, w tym dla podoficera i marynarza roku 2017, którymi zostali: st. bsm. Marcin Siotor z 12.DTR, st. mar. Łukasz Banacki z 13.DTR.

Inauguracja każdego nowego roku odbywa się w formie uroczystej zbiórki pododdziałów oraz rozprowadzenia do zajęć. Tradycyjnie także odbywają się wykłady inauguracyjne, poruszające szczególnie istotną tematykę z punktu widzenia poszczególnych dziedzin działalności w rozpoczętym roku.