Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z wyrobów pirotechnicznych!