„WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW ” to projekt skierowany do najmłodszych dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świnoujściu. Jego głównym celem było utworzenie sali aktywności ruchowej, wspomagającej nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka.

Autorki projektu Iwona Stasiak i Justyna Szandar – już od roku szkolnego 2015/2016 – ubiegały się o pomoc finansową z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.W lutym 2017 roku projekt został pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do realizacji. Zakupiono sprzęty sportowe i przybory gimnastyczne m.in. ławeczkę, drabinkę, suchy basen z piłkami, kształtki rehabilitacyjne i inne.

Od października 2017 roku w sali aktywności ruchowej regularnie prowadzona jest terapia uczestników wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia z przedszkolakami, lekcje wychowania fizycznego uczniów klas I-III i zespołów edukacyjno-terapeutycznych szkoły podstawowej.

Zajęcia w sali aktywności ruchowej przynoszą wiele korzyści naszym podopiecznym, m.in. rozwijają aktywność w zabawie i umiejętność współpracy z rówieśnikami, usprawniają motorykę i doskonalą wytrzymałość fizyczną, uczą umiejętności rozładowywania napięć i emocji. Poprzez wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia dzieci chętniej angażują się w zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

Pracownicy Ośrodka serdecznie dziękują firmie LNG S.A za pomoc w realizacji tego projektu.