Prawie półtora kilometra z dobrą nawierzchnią i wygodnymi chodnikami. W czwartek 28 grudnia br. otwarty zostanie odcinek drogi w Noskowie (Gmina Sławno). Inwestycja przeprowadzona została ze wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Uroczyste otwarcie drogi w Noskowie w Gminie Sławno odbędzie się przy drodze krajowej nr 6 o godz. 15.00.

Przebudowa drogi gminnej kosztowała prawie 3 mln zł. Wsparcie PROW wyniosło ponad 1,7 mln zł. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienie komfortu korzystania z lokalnej infrastruktury. Zmodernizowana droga prowadzi bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej, placu zabaw, kościoła, ale też do firmy usługowo-handlowej.

Zakres prac objął m.in. poprawę stanu nawierzchni jezdni, stworzenie zatoki autobusowej i chodników. Wybudowano kanalizację deszczową, zadbano o zieleń i oznakowanie.

Operacja realizowana była w ramach zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW 2014-2020.