Radna SLD – pozazdrościła medialnego rozgłosu siostrom Godlewskim ?? – sami oceńcie

https://www.youtube.com/watch?v=Y5dRkCtde88