Zakończył się kolejny etap przebudowy szpitala w Zdrojach. Tym razem uruchomiony zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci i lądowisko dla helikopterów. To element Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem. Efekty modernizacji poznamy w środę 20 grudnia 2017 roku. W uroczystości udział weźmie m.in. marszałek Olgierd Geblewicz, członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i dyrektor placówki Łukasz Tyszler.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci i lądowiska dla helikopterów to istotny element Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem. Koszt tylko tej części inwestycji to ponad 10,5 mln zł. Fundusze pochodziły w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obie przestrzenie znajdą się w nowo wybudowanym pawilonie nr 20 liczącym ponad 8 tys. m2 powierzchni użytkowej. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło we wrześniu 2014 roku. W sześciokondygnacyjnym obiekcie ulokowanych będzie ponad 100 łóżek dla najmłodszych pacjentów, a także uruchomione zostaną: blok operacyjny, pediatryczna izba przyjęć, pediatryczny oddział obserwacyjny, pododdział ortopedii dziecięcej czy oddział chirurgii dziecięcej i urologii. Ten ostatni przeniesiony zostanie z placówki przy ul. Św. Wojciecha.

Kompleksowa modernizacja szpitala w Zdrojach rozpoczęła się w 2009 roku. Jak dotąd w ramach różnych źródeł finansowania i programów wsparcia wydatkowano na nią ok. 181 mln zł. Od tego czasu wybudowano m.in.: pawilon ginekologiczno-położniczo-noworodkowy i Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży. Ponadto utworzono Oddział Patologii Ciąży, pierwsze w kraju Centrum Leczenia Spastyczności oraz zakupiono nowoczesną karetkę neonatologiczną.

Dzięki gigantycznemu procesowi inwestycyjnemu lecznica w „Zdrojach” staje się największym szpitalem dziecięcym w województwie zachodniopomorskim. Nowoczesna infrastruktura medyczna gwarantuje najmłodszym mieszkańcom Pomorza Zachodniego dostęp do pełnej, a przede wszystkim kompleksowej opieki zdrowotnej. Co ważne skupiona będzie ona w jednym miejscu.

Łukasz Jucha
Główny Specjalista