Wczoraj w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie odbyła się debata ewaluacyjna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie Gminy Krzęcin. Jej celem była ocena osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych przez mieszkańców podczas poprzedniej debaty, która odbyła się 31 maja bieżącego roku.

W debacie oprócz mieszkańców Gminy Krzęcin i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie udział wzięli: Wójt Gminy Krzęcin – Bogdan Wojciech Brzustowicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Łukasz Gonera, Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie – Iga Carewicz oraz Sekretarz Powiatu – Krzysztof Zieliński.

Prowadzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez choszczeńskich policjantów działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił kierownik Referatu Ruchu Drogowego podkom. Robert Neryng. Natomiast już przeprowadzone i planowane na przyszyły rok zmiany w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Krzęcin omówili Łukasz Gonera i Krzysztof Zieliński.