W poniedziałek (18 grudnia) nastąpi uroczyste podpisanie umów na realizację 2 odcinków drogi ekspresowej S3.

Uroczystość z udziałem wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka i wojewody Krzysztofa Kozłowskiego odbędzie się o godz. 10.30, w Sali Rycerskiej ZUW.

Umowy dotyczą budowy obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo oraz dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica).

Piotr Pieleszek
Centrum Prasowe Wojewody