Wniosek Szpitala o udział w pilotażowym programie psychiatrii środowiskowej

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o uczestnictwo w pilotażowym programie w zakresie psychiatrii środowiskowej.

– W dniu 1 grudnia otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu weryfikacji podmiotów typowanych do wdrożenia programu – informuje Dorota Konkolewska Prezes świnoujskiego szpitala.

Ze skierowanego do Szpitala pisma wynika, iż na 150 zgłoszonych podmiotów weryfikację przeszło 91 jednostek, w tym Szpital w Świnoujściu. W drugiej i trzeciej dekadach grudnia 2017 r. odbędą się spotkania w Warszawie, celem dokonania dalszej weryfikacji wniosków.

– Jeżeli okaże się ona pomyślna Szpital będzie realizował to zadanie w 2018 r., na które, mam nadzieję, otrzyma pełne finansowanie – dodaje Dorota Konkolewska

Tekst/fot Bik /sm