Utrzymuje się stabilna sytuacja na zachodniopomorskim rynku pracy. Bezrobocie 8,6%

Rok 2017 nadal pozostaje rekordowy pod względem spadku bezrobocia. Ze wstępnych szacunków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wynika, że jego poziom wyniesie w listopadzie 8,6%.

To o ponad 2% mniej niż w adekwatnym okresie poprzedniego roku. Najlepsza sytuacja jest w Szczecinie, Świnoujściu i w powiecie kołobrzeskim.

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec listopada 2017 roku wyniosła 51 693 osoby*. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zwiększyła się co prawda o 86 osób, ale w porównaniu z listopadem 2016 roku jest niższa o 12 292 osoby. Bezrobocie w listopadzie br. jest najniższe w porównaniu z analogicznymi miesiącami lat ubiegłych od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego. Najlepiej jest w Szczecinie (3,4%), Świnoujściu (4,6%) i na Ziemi Kołobrzeskiej (4,8%). Najtrudniejsza sytuacja panuje w powiatach: białogardzkim (19,2%) oraz łobeskim (20,2%).

* XI.2017 r. obliczenia wstępne WUP w Szczecinie na podstawie informacji z powiatowych urzędów pracy.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, danych GUS oraz wstępnych danych za listopad 2017 roku.

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w październiku br. wyniosła 8,6% wobec 10,6% rok wcześniej. Wszystko wskazuje także na to, że bezrobocie w regionie w listopadzie br. pozostanie na poziomie 8,6%. W listopadzie br. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie łącznie 6 859 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wobec 7 747 miesiąc wcześniej i 5 058 w listopadzie 2016 r.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha