Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakończyło inwestycję rozbudowy źródła wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania mieszkań i obiektów użyteczności publicznej Świnoujścia.

Pomyślnie przebiegły prace spinające nowo wybudowany kocioł i instalację oczyszczającą emisję spalin.

Zakończenie inwestycji PEC przypadło na koniec listopada, by z początkiem sezonu grzewczego być w pełni gotowym do wytwarzania ciepła na większą skalę.

12 i 13 grudnia 2017 r. w przedsiębiorstwie przeprowadzona będzie seria spotkań informacyjnych. W dniu 12 grudnia dla urzędników i kluczowych klientów, a 13 grudnia Konferencja prasowa i Dzień Otwarty dla mieszkańców Świnoujścia.

Dzień Otwarty dedykowany jest mieszkańcom Świnoujścia.

Rozpocznie się, również 13 grudnia, o godz. 15.00 i potrwa do godziny 17.00. W tym czasie planowane jest zwiedzanie ciepłowni i zapoznanie się z materiałami informacyjnymi. Mieszkańcy podzieleni będą na grupy, które na obiekt wchodzić będą co 30-45 minut o godz. 15.00-15.45; 15.45-16.30; 16.30-17.15; 17.15-18.00, po uprzednim wylegitymowaniu z racji wstępu na teren szczególnie chroniony. Zapisy na gwarantowane wejście w jednej z ww. czterech tur przyjmowane są telefonicznie: 91 321 55 24 lub e-mailem: logistyka@pec.swinoujscie.pl
do dnia 11 grudnia br. godz. 14.00.

PEC Świnoujście ma nadzieję zainteresować mieszkańców swoją działalnością i chce przedstawić najważniejsze jej aspekty. Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miasta i wspierająca rozwój mieszkalnictwa w Świnoujściu – PEC dba o środowisko, w którym wszyscy żyjemy i o zapewnienie komfortu grzewczego stale rozwijającemu się miastu.

Zakończony projekt inwestycyjny odpowiada na zwiększające się zapotrzebowanie na ciepło i z dużym zapasem spełnia najwyższe normy środowiskowe.
To ważne, szczególnie dla coraz chętniej przyjeżdżających do Świnoujścia kuracjuszy i turystów. Przyjazność i atrakcyjność miasta doceniają także sami mieszkańcy. Powstają nowe nie tylko obiekty hotelowo-uzdrowiskowe, apartamentowce, ale także budynki mieszkalne. Inwestorzy dostrzegają potencjał miasta, a PEC Świnoujście dostrzega inwestorów i mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Prasową przedstawicieli mediów, a za Państwa pośrednictwem mieszkańców Świnoujścia na Dzień Otwarty w PEC!