W Szczecinie odbywa się Polsko – niemiecka konferencja pt. „Polsko – niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji – intensyfikacja współpracy jednostek Policji w zakresie komunikacji społecznej”

W konferencji biorą udział policjanci i pracownicy Policji garnizonu zachodniopomorskiego oraz Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Brandenburgii, zajmujący się współpracą z mediami oraz kształtowaniem wizerunku Policji.

Wczoraj dowódca Oddziału Policji w Szczecinie mł. insp. Ryszard Gan przedstawił praktyczne informacje na temat organizacji uroczystości ceremonialnych w jednostkach Policji. Odbył się także praktyczny pokaz musztry.

Natomiast Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie mł. insp. Arkadiusz Popiół i przedstawiciel niemieckiej Policji omówił wspólne przedsięwzięcia służb w celu poprawy bezpieczeństwa i budowania wizerunku formacji policyjnych.

Dziś natomiast odbędzie się konferencja prasowa poświęcona omówieniu projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego”, którego celem jest zapewnienie wysokiego stanu bezpieczeństwa w czasie obsługi wypadków na polskich i niemieckich odcinakach dróg wspólnego obszaru transgranicznego.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AG