RCKiK w Szczecinie:
poniedziałek – piątek od 7:15 do 13:15,
Wyznaczone piątki od 7:15 do 16:00
wyznaczone soboty od 7:15 do 12:00.
Telefon 91 4 22 34 35
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82