Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

UWAGA! PROJEKT RÓWNIEŻ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zapraszamy młodzież:

W wieku od 18 do 24 roku życia

Nieaktywną zawodowo, nieuczącą i nieszkolącą się

Również osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Szkolenia zawodowe dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika 3-miesięczne płatne staże zawodowe

Kurs prawa jazdy kat. B

Kursy językowe, komputerowe podstawowe i ECDL

Doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się

Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

Zakup stroju na rozmowę kwalifikacyjną dla każdego uczestnika

Dodatkowo gwarantujemy:

Stypendium szkoleniowe po zakończeniu szkolenia i stypendium stażowe

Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia

Wyżywienie w trakcie zajęć

Ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Zapraszamy do zgłaszania się!
Hufiec Pracy 16-14
ul. J. Sołtana 2, 72-602 Świnoujście
tel: 91 326 04 27
e-mail: hp16-14@ohp.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY