Dyrektor jednej ze szczecińskich szkół powiadomił policję o strzelaninie, do której doszło na terenie jego placówki. Napastnicy zabarykadowali się w klasie razem z uczniami i nauczycielem. Jeden z mężczyzn miał przy sobie broń. Do działań natychmiast skierowali zostali funkcjonariusze różnych pionów, w tym policyjni negocjatorzy i funkcjonariusze SPAP. Tak rozpoczął się scenariusz dzisiejszych ćwiczeń mających za zadanie opanowanie sytuacji kryzysowej.

Policjanci z zachodniopomorskiego garnizonu systematycznie prowadzą ćwiczenia dotyczące symulacji różnych sytuacji kryzysowych mogących mieć miejsce na terenie obiektów znajdujących się w naszym województwie. Tym razem działania prowadzone były na terenie jednej ze szczecińskich szkół. Po potwierdzeniu zgłoszenia o strzelaninie w szkole skierowano w rejon placówki funkcjonariuszy różnych pionów. Dyżurny powiadamia również funkcjonariuszy wyznaczonych i odpowiedzialnych za prowadzenie działań w tego typu nadzwyczajnych sytuacjach oraz przedstawicieli innych służb ratunkowych. Powołany zostaje sztab kryzysowy.

Do szkoły skierowani zostali policyjni negocjatorzy i funkcjonariusze SPAP. Ich działania doprowadziły do obicia uczniów i nauczyciela oraz zatrzymania agresorów.

Dyżurny Miejski Policji po otrzymaniu zgłoszenia od służby ochrony obiektu natychmiast o zdarzeniu powiadamia funkcjonariuszy wyznaczonych i odpowiedzialnych za prowadzenie działań w tego typu nadzwyczajnych sytuacjach oraz przedstawicieli innych służb ratunkowych. Powołany zostaje sztab kryzysowy.

W dzisiejszej akcji uczestniczyli policjanci z różnych jednostek i komórek min. OPP w Szczecinie, KMP w Szczecinie, SPAP w Szczecinie, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Szczecinie, Komisariatu Policji Szczecin Dąbie, Sztabu Policji oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, służby ratunkowe i uczniowie szkoły i nauczyciele, którzy zostali zaproszeni do współpracy.
To kolejne ćwiczenia, które zostały przeprowadzone na terenie naszego województwa.
Tego typu symulacje mają za zadanie koordynację działań poszczególnych służb oraz przepływu informacji między nimi aby w przypadku realnego zagrożenia działały szybko, sprawnie i zdecydowanie podczas eliminowania sytuacji kryzysowej.

Policja