8.800 zł to kwota mandatów wystawionych w trakcie jednego dnia kontroli na kołobrzeskim targowisku.

Podczas piątkowej kontroli (20 października br.) na targowisku przy ul. Reymonta w Kołobrzegu funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego sprawdzali, czy podatnicy realizują swoje obowiązki podatkowe. Działania dotyczyły m.in. kontroli prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

Efektem podjętych działań było stwierdzenie wielu nieprawidłowości w tym zakresie związanych z nieewidencjonowaniem sprzedaży na kasie fiskalnej i niewydawaniem paragonów. Wystawiono mandaty karne na łączną kwotę 8800 zł.

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodatkowo są zobowiązani do wydrukowania paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży oraz jego wydawania nabywcy. Pamiętać należy, że paragon fiskalny powinien zostać wydany bez żądania nabywcy w chwili otrzymania należności a obowiązek ten obowiązek spoczywa na sprzedawcy.

Dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu dokumentującego tę sprzedaż wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową. Mandatem karnym nakładana jest kara grzywny za wykroczenia skarbowe w granicach od 200 zł do

4.000 zł. Odpowiedzialność ta może dotykać każdej osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie transakcji, a więc zarówno właściciela sklepu, punktu gastronomicznego, jak i sprzedawcy, czy kelnera.

Podstawą odpowiedzialności jest kodeks karny skarbowy (kks), który w art. 62 stanowi, że: „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”. Tej samej karze podlega ten, kto „wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku bądź dowodu zakupu towarów – jak i ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.”
Brak rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej oznacza zazwyczaj, że usługa została wykonana w tzw. szarej strefie – a więc podatki nie trafiły do budżetu.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News