Strona główna » Czad cichy zabójca – sezon grzewczy

 

Uwaga – Straż Pożarna przypomina – Czad cichy zabójca

Dla strażaków w całej Polsce Sezon grzewczy na okres zwiększonego zagrożenia pożarowego związanego oo ogrzewaniem Lub dogrzewaniem Budynków.
W związku Ze złym stanem technicznym Urządzeń grzewczo – kominowych i Ich niewłaściwą Eksploatacja strażacy KM PSP w Świnoujściu w Roku 2007 interweniowali 10 Razy, aw dwa tysiące osiem Roku 16 Razy , W grudniu 2008 r. przypuszczalnie nieprawidłowa Eksploatacja Urządzeń ogrzewczych na PALIWO Stałe byla Przyczyna pożaru altanki przy ul. Okólnej w Świnoujściu, w wyniku którego 2 osoby zostały poszkodowane.

Dlatego wARTo przypomnieć Zasady bezpieczeństwa pożarowego związane z okresem grzewczym.

Przepisy zobowiązują zrobić czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 30 rozporządzenia ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji Z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz U. Nr 80 poz 563..), w obiektach wag ktorých odbywa sie Proces spalania Paliwa stałego, ciekłego LUB gazowego, usuwa SIĘ zanieczyszczenia z Przewodów dymowych i spalinowych:

Cztery Razy w Roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
Dwa Razy w Roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, wspólnie najmniej Raz wag miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie nie stanowią inaczej od palenisk Zakładów zbiorowego Żywienia i Usług gastronomicznych.

wspólnie najmniej Raz w Roku usuwamy zanieczyszczenia z Przewodów wentylacyjnych.
Kolejna Bardzo ważna kwestią żart Utrzymanie obiektów budowlanych w Dobrej kondycji Technicznej. Dlatego Też ustawodawca sztuki. 62 Ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1.994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dwa tysiące sześć r. Nr 156, poz. 1.118 z późn. Zm.) Nałożył na właścicieli, Zarządców obiektów budowlanych obowiązek poddawania okresowej Kontroli, co najmniej Raz w Roku, polegającej na sprawdzeniu STANU Technicznej sprawności m.in , Instalacji gazowych oraz Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Dokonanie Kontroli STANU Technicznego Przewodów kominowych należy powierzyć osobom posiadającym kwalifikacje Zawodowe stwierdzone przez izbę Rzemieślnicza, A kominiarzom wiec.
Dlaczego dochodzi nie zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach Mieszkalnych żart niesprawność Przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe dzialanie wspomnianych Przewodów moze wynikać z:

Ich nieszczelności,
braku Konserwacji, w ​​TYM czyszczenia,
wad konstrukcyjnych,
niedostosowania istniejącego Systemu Wentylacji zrobić standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, W związku z wymianą Starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe prowadzić moze zrobić niedrożności Przewodów, braku ciągu, A nawet zrobić powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na Tym, dym zamiast wydostawać ZE przewodem kominowym na SIĘ zewnątrz, CofA SIĘ z powrotem zrobić pomieszczenia.

Co zrobić, ABY uniknąć zaczadzenia?

W CELU uniknięcia zaczadzenia należy:

przeprowadzać kontrole techniczne, w Tym sprawdzanie szczelności Przewodów kominowych, ich systematyczne CZYSZCZENIE oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu POWIETRZA,
użytkować Sprawne techniczne Urządzenia, w ktorých odbywa sie Proces spalania, zgodnie Z Instrukcja Producenta,
stosować Urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia zrobić Obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez Producenta LUB importera Urządzenia TZW. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego: Informacje o Specyfikacji Technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego Urządzenia,
nie nie zaklejać i nie nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
w przypadku Wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania Wentylacji, ponieważ nowe okna SĄ najczęściej o WIELE bardziej szczelne w stosunku zrobić wcześniej stosowanych w budynku i Moga pogarszać wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg POWIETRZA, np. poprzez przykładanie Kartki Papieru Do otworu Badz kratki wentylacyjnej; jeśli Nic nie zakłóca Wentylacji, kartka powinna przywrzeć zrobić wyzej wspomnianego otworu LUB kratki,
często wietrzyć Pomieszczenie, w ktorých odbywa SIĘ Proces spalania (kuchnie, Łazienki wyposażone w termy gazowe), A najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
nie nie bagatelizować objawów duszności , bólów i zawrotów glowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności Serca i oddychania, gdyż Moga Być sygnałem, ZE ulegamy zatruciu czadem; W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć Pomieszczenie, w ktorým SIĘ znajdujemy i zasięgnąć Porady Lekarskiej.
W trosce o Własne Bezpieczeństwo, wARTo rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i Gazu. Jednostka Ilość Koszt zamontowania takich czujek żart niewspółmiernie Niski zrobić korzyści, Jakie daje ZASTOSOWANIE Tego typu Urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej Wartości, Jaka żart Nasze Życie).

Jak pomoc Przy zatruciu tlenkiem Węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem Węgla należy:

zapewnić dopływ świeżego czystego POWIETRZA; w skrajnych przypadkach wybijając Szyby w oknie,
wynieść osobe poszkodowaną w Bezpieczne Miejscu, jeśli nie nie stanowi na zagrożenia dla Zdrowia osoby W ratującej; w przypadku istnienia Takiego zagrożenia pozostawić Akcji służbom ratowniczym Przeprowadzenie,
wezwać sluzby ratownicze (pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna),
Jak najszybciej podać tlen,
jeżeli osoba poszkodowana nie nie oddycha, ma zatrzymaną Akcje Serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. Metoda usta – usta oraz Masaż Serca,
Nie Wolno wpadać w panikę, KIEDY znajdziemy Dziecko LUB dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w Kuchni, łazience LUB garażu, należy Jak najszybciej przystąpić zrobić udzielania pierwszej Pomocy.

NA podstawie Materiałów Biura Rozpoznawania ZAGROŻEŃ Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej informacje W przygotowała

st. kpt. Iwona Osińska

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

dziesięć − 3 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW