15 cudzoziemców z Ukrainy i 2 obywateli Rosji otrzymało w ciągu ostatniego tygodnia decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia Polski po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

W przypadku 8 cudzoziemców powodem wystawienia decyzji był brak ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego uprawniającego do wjazdu i pobytu w Polsce, 5 nielegalnie wykonywało pracę, a cel i warunki wjazdu 3 osób były niezgodne z deklarowanymi.

Ponadto przeterminowano dopuszczalny pobyt w Polsce.

Postępowania administracyjne przeprowadzili w tych sprawach funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina, Świnoujścia, Gdyni i Gdańska.

Wobec wszystkich cudzoziemców komendanci placówek Straży Granicznej orzekli o zakazach ponownego wjazdu do Polski od sześciu miesięcy do 2 lat.

Straż Graniczna