JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku – co trzeba wiedzieć

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzić będą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłać ją jako JPK_VAT. Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.
Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017r.
W Zachodniopomorskiem nowy obowiązek dotyczyć będzie 73 tys. podatników, czyli 98 % wszystkich podatników VAT działających w naszym województwie.

Testowa wysyłka JPK_VAT
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie już teraz zachęca do testowego składania JPK_VAT. Wcześniejsze składanie JPK to też korzyści dla przedsiębiorców.
„Chcemy aby mikroprzedsiębiorcy nauczyli się przesyłać plik JPK zanim będzie to dla nich obowiązkiem. Składając JPK_VAT mogą liczyć na szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczyć to będzie rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. Poza tym, co jest bardzo cenne, przygotują się wcześniej i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne” – wyjaśnił zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Robert Hołubasz.
Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc Krajowej Administracji Skarbowej w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony http://www.jpk.mf.gov.pl , która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Czym jest JPK_VAT
JPK_VAT to zestaw informacji odzwierciedlających ewidencję zakupów i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.
Kto składa JPK_VAT
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT. Przepisy wprowadziły kilka terminów:
od 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorstw,
od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw,
od 1 stycznia 2018 r. dla mikroprzedsiębiorstw.
Ważne!
Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:
twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
zatrudniasz mniej niż 10 osób,
JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy NIE składasz JPK_VAT
Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT nie ma obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT. Chodzi o:
sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1) – podatnicy ci nie muszą prowadzić ewidencji VAT,
zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).
Przykładowa lista zwolnień na podst. art. 43 ust 1 ustawy o VAT:
dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego;
świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych;
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów np. lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, czy psychologa;
usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Kiedy złożyć JPK_VAT
Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.
Przykładowo:
do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,
do 25 marca wyślesz informację za luty itd.
Złóż JPK już teraz! Dzięki temu:
otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Jak złożyć JPK_VAT
JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.
Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.
Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów udostępni pod koniec 2017 r. specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów plików JPK (więcej o tym w części Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT).

Kampania informacyjna o JPK_VAT
Ministerstwo Finansów wraz z Krajowa Administracją Skarbowa przygotowały szeroko zakrojoną kampanię informacyjną nt. JPK VAT. Oprócz standardowych działań: plakatów, ulotek, listów i szkoleń dla przedsiębiorców, które przeprowadzą specjalnie przeszkoleni pracownicy administracji skarbowej, podjęto współpracę z wieloma instytucjami i urzędami, których interesariuszami są mikro przedsiębiorcy.
W listopadzie ruszy szeroko zasięgowa kampania w TV, radio i Internecie. Zainteresowani będą też mogli korzystać z dedykowanej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i uzyskać informacje w urzędach skarbowych.

Więcej informacji
Masz pytania? Wejdź na stronę www.jpk.mf.gov.pl lub skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).