Służby Marszałka Geblewicza wydały zgodę na przeładunek siarki – po medialnym szumie wysyłają kontrolę.

Przypomnijmy że zgodę na przeładunek siarki w świnoujskim porcie wydały służby podległe Marszałkowi Geblewiczowi z Platformy Obywatelskiej.

W przesłanym piśmie czytamy – ..w myśl przepisów siarka jest produktem. Pozostałość siarki granulowej tj. odpad o kodzie 060699 nie jest odpadem niebezpiecznym. Urząd Marszałkowski wydając decyzję zastrzegł, by wszelkie pozostałości po przeładunku oraz czyszczenia palcu były dokładnie usunięte, umieszczane w kontenerach i wywożone z terenu portu przez specjalistyczną firmę.

Więc wszystko wydaje się być w porządku;

Tylko dlaczego w dalszej części tego samego pisma czytamy – …w nawiązaniu do doniesień medialnych na ten temat i niepokoju w kwestii przeładunków Urząd Marszałkowski zwrócił się do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewody o przeprowadzenie kontroli, która odpowie na pytanie, czy przeładunek siarki nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Więc nie wszytko chyba jest OK – skoro zostanie przeprowadzona kontrola ??