Pomoc finansowa po nawałnicach

Wojewoda Krzysztof Kozłowski zwrócił się dziś do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów z pismem, w którym informuje o możliwości uzyskania pomocy od państwa dla mieszkańców na pokrycie szkód wywołanych przez wichury. Oprócz 6 tys. zł jednorazowego zasiłku celowego poszkodowani mogą uzyskać 20 tys. zapomogi oraz do 100 tys. zł na odbudowę domu przy największych zniszczeniach.

Z informacji przekazanych w nocy do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że w trakcie nocnych silnych wiatrów i opadów deszczu w województwie zalanych zostało co najmniej 30 budynków, a w 5 uszkodzeniu uległy dachy.

Osoby poszkodowane mogą składać wnioski o pomoc finansową do wojewody zachodniopomorskiego za pośrednictwem lokalnych urzędów miast i gmin.

Piotr Pieleszek
Centrum prasowe wojewody