Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Dzielnicowy – policjant, któremu ufam”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie zaufania do Policji oraz promocja służby dzielnicowego.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie, przystąpiła do kontynuacji projektu „Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem”. Powstał on w związku z realizacją w Województwie Zachodniopomorskim zadań publicznych, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 r. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest konkurs plastyczny pod nazwą „Dzielnicowy – policjant, któremu ufam”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Zadaniem konkursowym dla najmłodszych będzie stworzenie pracy plastycznej, pokazującej służbę dzielnicowego i sposób niesienia przez niego pomocy, zgodnie z wyobrażeniem dziecka.

Wykonane w dowolnej formie prace plastyczne będą oceniane przez policjantów, artystów plastyków, przedstawicieli Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie i zaproszonych gości. Efektem konkursu będzie wyłonienie dwunastu najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone i wykorzystane do stworzenia wyjątkowego kalendarza profilaktycznego na 2018 rok, przedstawiającego Policję i samego dzielnicowego, widzianych oczami dziecka.

Zgłoszona do konkursu praca musi zawierać dane autora pracy, tj. imię i nazwisko dziecka, nazwę i adres placówki oświatowej, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela szkoły.
Prace plastyczne należy przesłać na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin
z dopiskiem „Dzielnicowy-policjant, któremu ufam”.

Zgłoszenie prac konkursowych trwa do 17 listopada 2017 roku, następnie w grudniu odbędzie się wskazanie laureatów, ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste przekazanie nagród.
Spośród zgłoszonych prac Jury wyłoni w każdej z kategorii wiekowej I, II, III miejsce i dodatkowo trzy wyróżnienia. Nagrodami w konkursie będą gry i zabawki edukacyjno-sportowe wspierające rozwój i edukację dzieci i młodzieży.

Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie www.swinoujscie.policja.gov.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!

asp. sztab. Beata Olszewska

oficer prasowy KMP w Świnoujściu