Trzydziestu funkcjonariuszy Straży Granicznej wyruszyło 1 października z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na IX edycję misji zagranicznej do Macedonii. W grupie tej jest trzech funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przed wyjazdem strażników granicznych z Morskiego Oddziału Straży Granicznej do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu spotkali się z nimi kpt. SG Lesław Krysa Zastępca Komendanta MOSG wraz z kmdr. por. SG Bartoszem Rutkiewiczem Naczelnikiem Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

W ośrodku w Lubaniu funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu zgrywającym. Funkcjonariusze zapoznali się m.in. z przepisami prawa Republiki Macedonii oraz zwyczajami kulturowymi tamtego regionu. Ćwiczyli poruszanie się pojazdów w kolumnie, posługiwanie się bronią palną i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz kontrolę pojazdów i osób. Przećwiczyli pierwszą pomoc w trakcie realizacji zadań służbowych, w tym ewakuację i samoewakuację z pojazdu.

Polska Straż Graniczna wspiera służby macedońskie w opanowaniu napływu imigrantów. Funkcjonariusze między innymi zapobiegają nielegalnym przekroczeniom granicy i badają autentyczność dokumentów.

Przed wyjazdem do Macedonii z funkcjonariuszami spotkali się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

Straż Graniczna