46 cudzoziemców, głównie z Ukrainy, nielegalnie zatrudniała firma budowlana z powiatu wejherowskiego. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie 3 października zakończyli w tym przedsiębiorstwie kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Strażnicy graniczni od 12 czerwca zweryfikowali w tej firmie dokumentację dotyczącą wykonywania pracy przez 78 cudzoziemców. Okazało się, że aż 46 zostało zatrudnionych nielegalnie.

W przypadku 43 Ukraińców oraz obywatela Mołdowy przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku zawarcia umów w wymaganej formie, tłumacząc ten fakt niedopatrzeniem, a następnie porzuceniem przez cudzoziemców pracy. W przypadku kolejnych dwóch osób narodowości ukraińskiej funkcjonariusze stwierdzili, że zostali zatrudnieni bez wymaganych zezwoleń na pracę.

Za nielegalne powierzenie cudzoziemcom wykonywania pracy 41-letni właściciel firmy stanie przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Grozi mu kara grzywny nie mniejsza, niż 3 tys. zł. Straż Graniczna prowadzi czynności zmierzające do ustalenia aktualnych miejsc pobytu cudzoziemców w związku z popełnionymi przez nich wykroczeniami oraz w celu wydalenia ich z naszego kraju.

Straż graniczna