1 września 1939 – Pamiętamy – FOTO – VIDEO

 

1 września 1939 – Pamiętamy

W dniu 1 września 2017 roku o godzinie 11.00 na Placu Słowiańskim, przy udziale Orkiestry i Kompanii Honorowej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Delegacje władz samorządowych, Dowództwa Garnizonu, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, miejskich instytucji, związków zawodowych, placówek oświatowych i harcerzy złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterom Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej.

Rys historyczny tych tragicznych wydarzeń przedstawiły uczennice I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I.
Info UM