Świnoujscy radni dyskutują nad zmianą nazwy ulic – krytykują ustawę – której nie znają  – jak widać Świnoujscy radni są po prostu bezradni.

Radni zadają pytania o koszt takiej operacji jak zmiana nazwy ulicy w Świnoujściu – a nie wiedza, że ustawa zwalnia mieszkańców i instytucje od wszelkich kosztów.

Nie trzeba będzie płacić za zmiany w księgach wieczystych itd..  – a dokumenty tożsamości zachowują swoją ważność.

Panie i Panowie  radni – warto przeczytać ustawę – zanim włączy się mikrofon  – nie trzeba będzie się kompromitować.