Internet nie bierze jeńców
https://twitter.com/jacazet/status/900669698030940162