W dniu dzisiejszym do naszej redakcji zostało przesłane świadczenia dot. postanowienia sądu z dnia 11 sierpnia br.
Treść Oświadczenia:
Dnia 11 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie w trybie zabezpieczenia roszczeń UBB nakazał Gminie Miasto Świnoujście zaprzestania czynności utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie przez UBB z następujących przystanków autobusowych położonych w Świnoujściu:
1. „Wojska Polskiego/Bałtycka” na ul. Wojska Polskiego,
2. „Dworzec UBB” na ul. Wojska Polskiego,
3. „Słowackiego/Orkana” na ul. Słowackiego,
4. „Słowackiego/Gierczak” na ul. Słowackiego,
5. „Rusałka” na ul. Słowackiego,
6. „Port” przy ul. Wybrzeże Władysława IV,
7. „Urząd Miasta” przy ul. Wojska Polskiego;
Sąd uznał, że w świetle obowiązujących decyzji administracyjnych właściwych urzędów państw członkowskich Unii Europejskiej (tj. Urzędu Dróg i Transportu dla Landu Meklemburgia – Pomorze Przednie i Głównego Inspektora Transportu Drogowego) UBB jest uprawniona do wykonywania odpłatnego przewozu pasażerów z Niemiec na linii komunikacyjnej w Świnoujściu (z wyłączeniem kabotażu), drogami należącymi do tej gminy i korzystania z przystanków tam się znajdujących.
Rozstrzygnięcie sądu jest wydane na czas trwania postępowania z wniosku UBB przeciwko Gminie Miasto Świnoujście.


Mirella Lechna
radca prawny, wspólnik