W miniony czwartek Dorota Mikulska i Sławomir Nowicki w imieniu stowarzyszenia i Klubu Radnych Grupa Morska – Cała Naprzód, skierowali do Janusza Żmurkiewicza, prezydenta Świnoujścia, wniosek o podjęcie działań zmierzających do zlikwidowania uciążliwych kolejek na przeprawie promowej obsługiwanej przez „Bieliki”.

Wszyscy mieszkańcy naszego miasta, nie tylko ci posiadający samochody, wiedzą, że problem długiego oczekiwania na przeprawienie się samochodem pomiędzy wyspami Uznam i Wolin jest bolączką świnoujścian od wielu lat. Wprawdzie w piątki i niedziele od południa są wprowadzane dodatkowe kursy promów, to przecież nie bez znaczenia jest również przeprawa w inne dni, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu. Dlatego członkowie Grupy Morskiej zwrócili uwagę na potrzebę uruchomienia trzeciego promu w poniedziałki od rana do godz. 17.00, a we wtorki, środy i czwartki w godzinach szczytu.

W uzasadnieniu napisano: „Dobra kondycja budżetu miasta, za sprawą inwestycji niosących wysokie wpływy budżetowe, naszym zdaniem pozwala na uruchomienie działań zmierzających do poprawy komfortu życia mieszkańców w tym bardzo ważnym dla nich zakresie.

Przypomnijmy, że na wniosek radnego Sławomira Nowickiego, w czerwcu utworzono na Warszowie piąty pas dla samochodów oczekujących na przeprawienie się „Bielikiem”, co spowodowało, że przy ich dużej liczbie ulica Barlickiego nie jest zablokowana.