Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, na wniosek Wojewody Pomorskiego, wydał decyzję o wydzieleniu żołnierzy oraz sprzętu wojskowego do pomocy w likwidowaniu skutków nawałnic. Wojsko jest w gotowości do udzielenia w każdej chwili niezbędnej pomocy w całej Polsce.

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydzielono żołnierzy i sprzęt wojskowy do Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego CHOJNICE (WZZ CHOJNICE) w zakresie udrożnienia koryta rzeki Brda, pomocy w udrożnieniu przejazdu do zapory oraz ewentualnej ewakuacji ludności cywilnej ludności z zagrożonego terenu.

Do użycia podczas akcji kryzysowej oprócz ok. 60 żołnierzy skierowano również samochody ciężarowo-terenowe, łodzie, spycharki, Pływające Transportery Samobieżne PTS oraz inne specjalistyczne maszyny inżynieryjne.

Komunikat z dn. 16.08.2017r.

Dzisiaj na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję o użyciu wojska w tym województwie. Jest to kolejne wsparcie armii dla służb i mieszkańców poszkodowanych przez nawałnice.

Ponad 30 żołnierzy i ponad 40 jednostek sprzętu wojskowego będzie udzielać pomocy w regionie tam, gdzie jest niezbędna.
Wojsko będzie skierowane do pomocy m.in. do przygotowania terenu do odbudowy linii średniego i wysokiego napięcia.

Ministerstwo Obrony Narodowej, wojsko pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów i administracji państwowej. Z polecenia Ministra Obrony Narodowej jednostki wojskowe Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych konsultują m.in. z sołtysami terenów dotkniętych nawałnicami zakres niezbędnej pomocy.

Te siły i środki są adekwatne i zostały uruchomione zgodnie z zapotrzebowaniem. MON pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów oraz administracji państwowej. Pomoc wojskowa będzie udzielana stale, aż do czasu, gdy będzie istniała taka potrzeba.

Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele armii biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy.

Minister Obrony Narodowej niezwłocznie podejmuje ewentualne decyzje o udzieleniu pomocy przez wojsko na wnioski i zapotrzebowania, które płyną po nawałnicy.

***

Komunikat z dn.15.08.2017r.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, na wniosek Wojewody Pomorskiego, wydał decyzję o wydzieleniu żołnierzy oraz sprzętu wojskowego do pomocy mieszkańcom terenów miejscowości Rytel.

Do użycia podczas akcji kryzysowej oprócz żołnierzy zostaną skierowane również samochody ciężarowo-terenowe, łodzie, spycharki oraz specjalistyczne maszyny inżynieryjne.

Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele wojska biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy.

Minister Obrony Narodowej niezwłocznie podejmuje decyzje, które wiążą się z udzieleniem pomocy przez wojsko.