Świnoujskie ogrody działkowe – jak wietnamskie pola ryżowe

Oj w tym roku lipcowe opady nie posłużyły działkowcom – cześć ogrodów działkowych jest podtopionych – warzyw w tym roku nie będzie.