Już tej zimy PEC Świnoujście będzie dysponować większą mocą produkcyjną, by móc oferować ciepło systemowe większej liczbie odbiorców.

Ten potencjał jest PEC-owi niezbędny, bowiem zainteresowanie przyłączaniem się nowych obiektów do sieci ciepłowniczej jest rosnące, a walka z tzw. niską emisją – faktem. Ciepło systemowe, jako alternatywa dla walki ze smogiem, staje się najatrakcyjniejszym ogrzewaniem. Dlatego PEC rozbudowuje swoje źródło wytwarzania ciepła.

Ogrzewanie świnoujskiego PEC-u jest nie tylko bezpieczne i wygodne dla użytkowników, ale przede wszystkim bardziej przyjazne środowisku niż tysiące indywidualnych kominów w mieście. To właśnie z domowych pieców do atmosfery wydostają się zanieczyszczenia, powstające ze spalania niskiej jakości paliwa lub wręcz odpadów. Ta niekontrolowana emisja, czasem niesprzyjające warunki atmosferyczne, czy zbytnie zagęszczenie takich instalacji przyczyniają się do powstawania tzw. smogu. A Świnoujście jest miastem uzdrowiskowym i najbardziej powinno mu zależeć na czystości powietrza. I zależy.

Zarówno Gmina jak i PEC Świnoujście podejmują szereg działań pro-ekologicznych.
PEC prowadzi produkcję ciepła w sposób zawodowy z poszanowaniem najwyższych standardów środowiskowych, a emisja spalin jest filtrowana i neutralizowana profesjonalnie. Nowopowstająca w przedsiębiorstwie jednostka kotłowa o mocy 8 MW posiadać będzie również takie, najnowocześniejsze zabezpieczenia. PEC będzie gotów do podłączania nowych odbiorców – tych, którzy dopiero budują obiekty i tych, którzy chcą zmienić dotychczasowy sposób ogrzewania na ciepło systemowe.

– Efektami obecnie prowadzonych prac będziemy mogli pochwalić się już na przełomie roku. Wówczas z przyjemnością zaprosimy naszych klientów i mieszkańców do obejrzenia instalacji. Będzie to niewątpliwie okazja, by w sposób bezpośredni zapoznać się z pracą ciepłowni. – informuje Prezes PEC Świnoujście Grażyna Kołowiecka– Taka forma prezentacji naszej pracy przybliży jej specyfikę. Będzie można naocznie przekonać się o bezpieczeństwie i wygodzie jaką zapewniamy mieszkańcom.

Decyzja o inwestycji rozbudowy ciepłowni PEC Świnoujście o nowy kocioł poprzedzona była szeregiem analiz zarówno technicznych, ekonomicznych, jak i środowiskowych. Inwestycję rozpoczęto już 4 lipca br. Aktualnie trwa montaż instalacji odpylającej. Te prace potrwają do końca lipca, po czym nastąpi etap budowy samego kotła. Inwestycja nadzorowana jest kompleksowo przez inżynierów kontraktu z Eko-Inwest S.A. m.in. pod względem jej prawidłowego przebiegu i zgodności z harmonogramem. Sprawna i poprawna realizacja projektu jest kluczowa, gdyż nowa jednostka rozpocznie produkcję ciepła już w tym sezonie grzewczym.

O postępach prac inwestycyjnych oraz o możliwości zwiedzania instalacji będziemy informować opinię publiczną na bieżąco.

Info : UM