Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu pragnie poinformować o pogarszającej się sytuacji epizootycznej związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski.

Jest to związane z pojawieniem się nowych ognisk choroby u świń oraz stale rosnąca liczbą jej przypadków u dzików.

Choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne.

Istotnym czynnikiem szerzenia się ASF jest żywność, dlatego też na szczególną uwagę zasługuje czynnik ludzki jako ten najmniej przewidywalny, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych jak Świnoujście.

Należy pamiętać, aby resztki pożywienia trafiały do kontenerów, uniemożliwiających wydobycie ich przez zwierzęta.

Innym problemem jest tematyka zabezpieczania budynków inwentarskich z trzodą chlewną, gdzie obowiązek asekuracji przed wirusem ciąży na hodowcy.

Pomimo, iż na terenie naszego powiatu brak takich, wskazane jest informowanie ludności miejscowej i odwiedzających, w celu propagowania wiedzy na ten temat.

Należy zauważyć, że powyższe działania mogą osłabić zjawisko niekontrolowanego dokarmiania dzików na terenie Świnoujścia.