Wakacje to wzmożony handel na targowiskach. Pamiętajmy, że ten handel też powinien być legalny.

Warto też pamiętać o obowiązkach fiskalnych przy przewozie środków transportu spoza UE na teren Polski.

Początek lipca był pracowitym okresem dla funkcjonariuszy zachodniopomorskiej Służby Celno-Skarbowej zajmujących się kontrolą celno-skarbową rynku.

W czasie prowadzenia rutynowych działań patrolowych na przygranicznym targowisku zlokalizowanym w Świnoujściu postanowili dodatkowo przyjrzeć się zaparkowanym w pobliżu samochodom. Intuicja ich nie zawiodła, przez co ujawnili w dwóch pojazdach zaparkowanych w okolicy, papierosy różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

Zajęto i przekazano do dalszego postępowania w sumie 586 paczek (11 720 sztuk) papierosów.

Właścicieli nielegalnego towaru ukarano mandatami na łączną kwotę 5 500 zł.

Z kolei na Terminalu Promów Morskich, ujawnili niezgłoszony do odprawy celnej motocykl marki Honda Deauville z 2002 roku o wartości prawie 16 tys. zł. Kierowca pojazdu nie posiadał dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towaru. Jak ustalono, motor ten został wprowadzony na obszar UE z Norwegii bez dokonania przywozowych formalności celnych. Sprawcę ukarano mandatem za wykroczenie skarbowe w wysokości 500 zł, natomiast towar objęto procedurą tranzytu po przyjęciu zabezpieczenia celnego na poczet ciążących należności. W tym przypadku, kierowca chciał narazić skarb państwa na stratę w wysokości ponad 4 700 zł.