Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego, które odbyło się na terenie siedziby szczecińskiego WOPR-u.

Ćwiczenia miały na celu przypomnienie podstaw udzielania pomocy na wodzie funkcjonariuszom, którzy będą w sezonie letnim pełnili służbę w miejscowościach pasa nadmorskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone na terenie szczecińskiego WOPR i przy wykorzystaniu sprzętu jakim dysponują ratownicy.

Obejmowało ono swoim zakresem trzy bloki tematyczne :

udzielanie I pomocy przedmedycznej w zakresie podstawowym,
wykorzystanie w działaniach ratowniczych łódki wiosłowej,
przypomnienie zasad posługiwania się sprzętem ratowniczym, które jest na wyposażeniu radiowozów wykorzystywanych w służbie.
Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie podczas pełnionych służb w strefie nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego będą dbać o utrzymanie ładu i porządku w zakresie bezpieczeństwa mi n. na terenach przywodnych. Dlatego też tego typu ćwiczenia są niezbędnym elementem przygotowania ich sezonu letniego.

Szkolenie przeprowadził nadkom. Bogusław Kuźmiński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który posiada uprawnienia instruktora ratownictwa wodnego.

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie / asp. szt. Irena Kornicz