Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach swojej działalności podejmuje się dyskusji o lokalnej aktywności, działalności organizacji pozarządowych na Pomorzu zachodnim, współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, kształtowaniu jakości tej współpracy, a także o możliwościach współpracy z Radą.
Info UM