Od poniedziałku rozpoczną się prace związane z budową piątego, dodatkowego pasa dla samochodów korzystających z przeprawy miejskiej – od strony Warszowa. – Jest to realizacja postulatów naszych mieszkańców, mająca usprawnić i poprawić bezpieczeństwo ruchu w tym obszarze miasta – mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Inwestycję realizować będzie świnoujska firma PRD, w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników. Potrwa około 3 tygodni i jak zapewniają przedstawiciele wykonawcy – nie zakłóci ruchu na przeprawie.

BIK UM