Zarząd GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że p. Jan Chadam w dn. 29 maja br. złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A. Zmiana wchodzi w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.
Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu delegowana została Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Izabella Łyś-Gorzkowska.