Rozpoczęły się prace nad opracowaniem modelu ruchu dla miasta Świnoujścia.

Celem projektu jest szczegółowa analiza potrzeb transportowych mieszkańców, a w efekcie przygotowanie modelu zachowań komunikacyjnych mieszkańców.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną różne pomiary i badania, w których niezbędny jest udział mieszkańców. Badania z udziałem mieszkańców będą polegały na krótkiej ankiecie. Ankieterzy będą posiadali odpowiednie identyfikatory.

Ankieta będzie przeprowadzona dwukrotnie na przeprawach promowych oraz dworcach kolejowych. Po raz pierwszy w środę 31 maja 2017 r, a ponownie w trakcie miesięcy wakacyjnych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę w ramach niniejszego badania i udzielenie ankieterowi instytutu badawczego wyczerpujących informacji.
Prowadzone badania są całkowicie anonimowe i poufne. Wszystkie informacje adresowe będą zakodowane w postaci rejonów miasta. Dane są chronione zgodnie z przewidzianymi przepisami o tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy statystycznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją opracowania i badań, dodatkowych informacji udziela Wydział Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujście.

Wykonawcą opracowania jest firma Viaplan, bezpośrednio ankietę przeprowadzają pracownicy firmy Viaplan, Rubika Consulting i Ewimap.

Planowany termin badań na promach:

– w okresie przedwakacyjnym- środa 31.05.2017r.
– w okresie wakacyjnym- lipiec 2017r.

Planowany termin badań na dworcach:
-w okresie przedwakacyjnym- początek czerwca 2017.
-w okresie wakacyjnym- lipiec 2017r.
Uwaga. Terminy uzależnione są od pogody.

Fot. internet