INFORMACJA W SPRAWIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Urząd Miasta Świnoujście informuje, że od dnia 1 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 20,00 z wyłączeniem dni świątecznych w dzielnicy nadmorskiej w kwartale ulic: Sienkiewicza, Chrobrego, Uzdrowiskowej (do ulicy Zdrojowej), Żeromskiego, Małachowskiego oraz na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od do granicy państwa do ul. Fredry na terenie miasta Świnoujście obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania.

Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania reguluje Uchwała Nr XXVII/222/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2016 r.

Strefa płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej obejmuje nw. pasy drogowe:

1) ul. Jana Kasprowicza;
2) ul. Energetyków;
3) ul. Emilii Gierczak;
4) ul. Feliksa Nowowiejskiego;
5) ul. Władysława Orkana;
6) ul. Bolesława Prusa;
7) ul. Kornela Ujejskiego;
8) ul. Stanisława Małachowskiego;
9) ul. Powstańców Śląskich;
10) ul. Stefana Żeromskiego od ul. Powstańców Śląskich do ul. Stanisława Małachowskiego;
11) ul. Uzdrowiskowa od ul. Bronisława Trentowskiego do ul. Zdrojowej;
12) ul. Bronisława Trentowskiego;
13) ul. Bolesława Chrobrego od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Uzdrowiskowej;
14) ul. Juliusza Słowackiego;
15) ul. Marii Konopnickiej;
16) ul. Henryka Sienkiewicza;
17) ul. Augusta Cieszkowskiego;
18) ul. Elizy Orzeszkowej;
19) ul. Jana Matejki na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego;
20) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego;
21) ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego;

oraz poza obszarem dzielnicy nadmorskiej:

ul. Wojska Polskiego na odcinku od granicy państwa do ul. Aleksandra Fredry.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:
1) za pierwsze pół godziny postoju 1,50 zł;
2) za pierwszą godzinę postoju 3,00 zł;
3) za drugą godzinę postoju 3,60 zł;
4) za trzecią godzinę postoju 4,30 zł;
5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł;
6) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa 150,00 zł;
7) karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa 250,00 zł;
8) karta abonamentowa parkingowa miesięczna 450,00 zł;
9) za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę karta abonamentowa pięciomiesięczna 2100 zł.