foto: UM

Informacja Turystyczna ponownie z czterema gwiazdkami

W dniu 3 marca br. podczas Walnego Zebrania członków Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej w Karlinie, odbyło się wręczenie certyfikatów dla biur informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego.

Centrum Informacji Turystycznej w Świnoujściu, jako jedno z dwóch biur na terenie naszego województwa utrzymało po raz drugi z rzędu najwyższą kategorię – 4 gwiazdki.
Certyfikacja informacji turystycznej została wprowadzona w 2010 roku przez Polską Organizację Turystyczną i stanowi ważny element realizowanej polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą i zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów.

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej, co dwa lata nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Obecnie w Polsce funkcjonuje prawie 400 certyfikowanych biur IT.

– Zgłoszone do certyfikacji placówki IT oceniane są m.in. pod kątem lokalizacji placówki, wyposażenia , funkcjonalność i estetyki wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godzin pracy. Te cztery gwiazdki to również zasługa osób zatrudnionych w Informacji Turystycznej, gdyż w ocenie brane są pod uwagę kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość obsługi, zasięg i kompletność udzielanych informacji – mówi Katarzyna Rówińska Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w ramach którego działa świnoujska IT – Cieszy nas niezmiernie, iż po rekomendacji Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej, ponownie Polska Organizacja Turystyczna postanowiła przyznać nam tę najwyższą kategorię.

Informacja turystyczna to jedno z pierwszych miejsc, do którego swoje kroki kieruje większość turystów. W sezonie letnim każdego dnia pracownicy IT udzielali informacji kilkuset osobom. W rekordowe dni bywało, że było to ponad 1000 osób. Także w pozostałe miesiące roku, już poza sezonem letnim, informacja jest bardzo często odwiedzana przez turystów. Dziennie z usług IT korzysta od 300 do 350 osób.

Info UM