Szanowni Mieszkańcy Miasta Świnoujście,

Mając na uwadze wypracowane w trakcie obecnej kadencji Rady Miasta Świnoujście zasady współpracy oraz bezpieczeństwo i przyszłość naszego Miasta, po dokładnej analizie zdarzeń zaistniałych w ostatnich miesiącach, kluby radnych Platformy Obywatelskiej, Grupy Morskiej – Cała Naprzód oraz Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały o podjęciu działań mających na celu scalenie i ustabilizowanie Rady Miasta Świnoujście poprzez zmianę prezydium Rady.
Stoimy na stanowisku, że osoba będąca Przewodniczącą Rady Miasta powinna łączyć, jednoczyć i budować klimat spokojnej pracy dla wszystkich radnych. Naszym podstawowym zadaniem jest współpraca w interesie mieszkańców naszego Miasta, która czyni ze Świnoujścia wiarygodnego i samodzielnego partnera zarówno dla władz wojewódzkich, jak i krajowych. Uzasadnienie odwołania obecnej Pani Przewodniczącej Rady Miasta Świnoujście jest w pełni merytoryczne i dotyczy: nieposzanowania zasad równości wobec wszystkich radnych, nieuprawnionego wykorzystywania funkcji przewodniczącej do wygłaszania prywatnych komentarzy poza przysługującym głosem oraz braku współpracy z klubami radnych, pomimo podejmowanych prób w tym zakresie. Oczekujemy, że wybrany przewodniczący Rady Miasta nie będzie uprawiał polityki, ale będzie dbał o interes mieszkańców. Przewodniczący Rady Miasta powinien być liderem, który z godnością będzie reprezentował wszystkich radnych, bez względu na ich przynależność partyjną i poglądy polityczne. Jesteśmy przekonani, że zmiana na tym stanowisku umożliwi nam spokojną, rzetelną, obiektywną i merytoryczną pracę.
Współpraca ponad podziałami jest gwarantem dobra zarówno społeczności lokalnej, jak i naszej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Jabłońska – Przewodnicząca Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP
Sławomir Nowicki – Przewodniczący Klubu Radnych Grupa Morska Cała Naprzód
Jacek Jurkiewicz – Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Alicja Bohdziewicz – Grupa Morska – Cała Naprzód
Jan Borowski – Platforma Obywatelska RP
Wiesław Góreczny – Platforma Obywatelska RP
Kamil Janta- Lipiński – Platforma Obywatelska RP
Zdzisław Merchelski – Grupa Morska – Cała Naprzód
Andrzej Mrozek – Prawo i Sprawiedliwość
Sebastian Olszar – Grupa Morska – Cała Naprzód
Andrzej Staszyński – Prawo i Sprawiedliwość
Dariusz Śliwiński – Platforma Obywatelska RP