Strona główna » KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU

by Świnoujście w sieci

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Czas trwania kwalifikacji wojskowej  na terenie kraju
od 30 styczeń 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017r.

TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Powiatowa Komisja Lekarska w Świnoujściu
siedziba: Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 1, 72-600 Świnoujście
dni pracy PKL – 27.02. – 10.03.2017 r.

OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OBOWIĄZANE SĄ POSIADAĆ:
Dowód osobisty;
Dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i ewentualne zaświadczenie o dalszym pobieraniu nauki.

NALEŻY WIEDZIEĆ !!!
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – jednolity tekst DzU z 2016 poz. 1534 z późn. zm.)
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie było nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 2016, poz. 1657) do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996–1997, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (DzU poz. 321);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Świnoujście. Ogrody działkowe jak pola ryżowe – Ktoś się tym zajmie ??


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

szesnaście − szesnaście =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW