Jak zapewne Państwo wiecie, w Świnoujściu działa 16-14 Hufiec Pracy. Jego zadaniem jest opieka nad realizowaniem obowiązku szkolnego, rozwojem zawodowym naszych dzieci i młodzieży.

Już od września otwarta zostanie szkoła podstawowa dla dorosłych obejmująca kształcenie w klasie siódmej i ósmej oraz szkoła branżowa I stopnia( dawna szkoła zawodowa), w ramach działającego Zespołu Szkół WZDZ przy ul .Norweskiej 12a. To jednak nie jedyna forma działalności Hufca. Prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań. Hufiec Pracy prowadzi działania, również na rzecz mieszkańców Świnoujścia.

Aktualnie zaangażowany jest w prowadzenie Projektu Unijnego „Akcja- Aktywizacja”, skierowanego do osób dorosłych nie kontynuujących nauki i nie pracujących zawodowo. W ramach tego projektu przeprowadzono już dla dziesięciu jego uczestników zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego, indywidualne i zbiorowe zajęcia z psychologii i walki z depresją. Uczestnicy projektu rozpoczęli już kursy językowe, kurs na prawo jazdy oraz zajęcia z pośrednikiem pracy. W najbliższym czasie rozpoczną także pracę w wybranych przez siebie zawodach.

Całość zakończą warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty i zakupem odpowiednich strojów na rozmowę kwalifikacyjną z konkretnymi pracodawcami. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie te działania finansowane są z funduszy unijnych, a kończący Projekt uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i dokumenty umożliwiające im podjęcie pracy zawodowej. Takie działania Hufca w znaczny sposób przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności Świnoujścian na rynku pracy, a według zapewnień Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie będą w dalszym ciągu kontynuowane w naszym mieście.

Hufiec Pracy