KONTENERY WIOZĄCE WĄTPLIWOŚCI

Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu jest zaplanowana i nikt już nie ma wątpliwości, że takowy u nas powstanie, pomimo sprzeciwu wielu mieszkańców.
W piękne, nadmorskie środowisko na prawobrzeżu wkomponowane zostanie ogromne składowisko. Zwiększy się ruch na drodze samochodów ciężarowych. Jako mieszkańcy Świnoujścia i jednocześnie kierowcy, doskonale wiemy, jak jeździ się na drodze do Szczecina, kiedy wąskie odcinki blokują wolno jadące dwa, trzy tzw. TIRY. Już dziś wiemy, że warunki jazdy powinny być inne, lepsze, że koniecznością dla użytkowników tej trasy jest rozbudowa drogi S-3, by też letnią porą uniknąć olbrzymich korków potrzebujemy, na już, dwóch pasów w jednym kierunku, na całej długości drogi do Szczecina.

Lokalizacja przedsięwzięcia budzi ogromne wątpliwości mieszkańców. Powstała organizacja społeczna o wymownej nazwie „STOP BUDOWIE TERMINALA KONTENEROWEGO W ŚWINOUJŚCIU” domagająca się referendum w tej sprawie.

Uruchomienie terminala to nie tylko ingerencja w przyrodę na Warszowie, ale również Wolińskiego Parku Narodowego i jego otulinę, ponieważ nierozerwalnie wiąże się to z rozbudową drogi ekspresowej S-3 na wyspie Wolin.

Jest wiele znaków zapytania. Na forach społecznościowych huczy. Plusów prawie nikt nie widzi. Jedynie Minister Gróbarczyk i Wojewoda Kozłowski widzą wszystko w różowych kolorach.
A to, że będzie to największy terminal, to znowu, że może w nim znaleźć zatrudnienie aż 1200 osób, no i podatek dla miasta w wys. ok 600 tysięcy rocznie. Argumenty jak widać powalają!
Jest przygotowywane studium wykonalności terminalu, czyli odwrotu już nie ma. W tych planach zakłada się wycięcie drzew na obszarze ciągnącym się dwa kilometry, zniszczenie plaży na Prawobrzeżu oraz terenów Natura 2000, rozbudowę sieci torów i bez wizji przebudowę S-3, zaplanowaną dużo wcześniej, gdzie nikt nie uwzględnił możliwości powstania terminalu.
Oficjalnie swoje stanowisko w temacie budowy terminala kontenerowego przedstawiły tylko Rada Naukowa Wolińskiego Parku Narodowego oraz Rada Miasta i Gminy Międzyzdroje. Tylko te dwa organy wyraziły listę swoich wątpliwości. W Świnoujściu natomiast cisza. Zabrakło konsultacji społecznych, zabrakło konkretnych stanowisk. Jedynie świnoujskie SLD wyraziło swój sprzeciw tej budowie. Wszystko dzieje się w ciszy i kuluarach – pytanie tylko: dlaczego?

Rada Naukowa Wolińskiego Parku Narodowego, na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2016 roku, analizowała procedurę przygotowania inwestycji przez GDDKiA Oddział Szczecin dotyczącej budowy S-3, zarzucając m.in.:
– brak uwzględnienia przewidywanego zwiększenia natężenia ruchu na odcinku WPN w związku z rozbudową terminalu LNG oraz budową terminala kontenerowego (pierwotnie podanego przez GDAKiA na 4,5 tysiąca pojazdów na dobę!)
– planowanie inwestycji w sposób zagrażający przyrodzie WPN przez brak zapewnienia odpowiednich parametrów drogi, co zabezpieczyłoby przyrodę WPN przed kolejnymi inwestycjami drogowymi w najbliższej przyszłości
– konieczność zaplanowania i wykonania wzdłuż przewidywanego przebiegu S-3 pasa technicznego o szerokości 1-2 m pod lokalizację wodociągu z Kodrąbka do Międzyzdrojów i Świnoujścia oraz innej infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej, niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania różnych inwestycji oraz gmin zlokalizowanych na wyspach Wolin i Uznam
– ustalenie kompensacji przyrodniczej z tytułu realizacji przedsięwzięcia na terenie WPN i specjalnego obszaru ochrony NATURA 2000

Dalej w dokumencie Rady Naukowej Parku czytamy, że niedopuszczalnym jest przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o analizy przyrodnicze prowadzone jedynie w okresie jesienno-zimowym, co może skutkować brakiem rzetelnej oceny skutków oddziaływania tej inwestycji na zasoby przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego i wyspy Wolin, w tym na trwałość i integralność siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w ramach ostoi siedliskowej Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019. Ta sytuacja rodzić może odpowiedzialność Polski przed Komisją Europejską.

Dla rzetelności wykonania raportu niezbędnym jest przeprowadzenie ocen i analiz przyrodniczych przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny a raport powinien obejmować okres od daty wydania decyzji Ministra Środowiska o odstępstwach od zakazów obowiązujących na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Obszar ocenianego oddziaływania na środowisko powinien obejmować minimum 0,5 km od osi każdego z wariantów. Dlatego też Rada Naukowa sugeruje potrzebę korekty terminu sporządzenia końcowego tekstu raportu, aby oceny terenowe objęły co najmniej wiosnę i lato 2017.
Istotnym faktem jest, że Rada Naukowa WPN stwierdziła, że jedynym dopuszczalnym z punktu widzenia zabezpieczenia przyrody Parku oraz uzasadnionym z uwagi na celowość inwestycji rozwiązaniem jest wariant, w ogóle nie uwzględniony w przedłożonej analizie GDDKiA, czyli droga trzyjezdniowa prowadzona estakadą nad obszarem Wolińskiego Parku Narodowego. Rada wyraziła też swoje zaniepokojenie pośpiechem w jakim przygotowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji i traktuje otrzymane dokumenty jako materiał wstępny i poglądowy.
25 stycznia 2017 roku GDDKiA wystosowała pismo z odpowiedzią do Rady Naukowej WPN, w której czytamy, że odcinek drogi ekspresowej S-3 Świnoujście – Troszyn znajduje się na liście zadań Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 i inwestycja jest planowana na lata 2020 – 2023 w formule Projektuj i Buduj.
GDDKiA kieruje się problemami komunikacyjnymi wynikającymi na trasie, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, przy wzmożonym ruchu turystycznym uważając, słusznie, że budowa nowego połączenia na drodze krajowej nr 3 jest niezbędna.

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Szczecinie podkreśla, że nie zgadza się z opinią Rady Naukowej WPN o przygotowaniu dokumentacji w sposób niewłaściwy, czy też przygotowania dokumentacji bez właściwych i niezbędnych do zaprojektowania drogi danych, w tym danych dotyczących obecnego czy planowanego natężenia ruchu. W piśmie czytamy, że przewidywane natężenie ruchu tym razem jest na 21 tysięcy pojazdów na dobę!

Jak będzie wyglądała podróż, kiedy do ruchu włączą się tysiące naczep przewożących kontenery i do tego uruchomiony zostanie przejazd tunelem w Świnoujściu? Jadący bez przerwy sznur naczep z kontenerami zajmujący prawy pas i lewy pas dla wszystkich innych pojazdów, czyli teoretycznie pozostanie jeden pas do jazdy na odcinku drogi ekspresowej S-3 Świnoujście – Troszyn… dla dyrektora szczecińskiego oddziału GDDKiA, pana Janusza Rajkiewicza jak widać, będzie to droga bezstresowa… bo konieczność budowy trzeciego pasa ruchu nie znajduje uzasadnienia z uwagi na prognozowany ruch drogowy.

Pozostaje zatem modlić się, aby na trasie nigdy nie wydarzyła się żadna awaria, ani tym bardziej nie było wypadków, bo dojazd do miejsca zdarzenia dla różnych służb ratunkowych będzie niemożliwy.