Konsultacje społeczne. Reklama w naszym mieście. Zobacz, jak może być.

Konsultacje społeczne. Reklama w naszym mieście. Zobacz, jak może być.

Świnoujście miastem wolnym od przypadkowych reklam – to hasło przyświeca opracowaniu nowej uchwały krajobrazowej dla naszego miasta.

  • Rozpoczynamy od ankiety, w której mieszkańcy wypowiedzą się na temat zasad umieszczania reklam w przestrzeni publicznej naszego miasta. – mówi Robert Karelus Kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych

Wyniki tej ankiety będą wskazówką dla urzędników przygotowujących nowe zasady reklamowe, których celem będzie ochrona przestrzeni miejskiej przed nieuporządkowaną i natarczywą reklamą.

Możliwość skutecznego uporządkowania miasta pod względem reklam daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. „o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”, zwaną potocznie ustawą krajobrazową.

Nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że występujący obecnie w niektórych miejscach chaos reklamowy nie wpływa pozytywnie na wizerunek Świnoujścia. Chaos i duże zagęszczenie prowadzą również do szumu informacyjnego, który negatywnie wpływa na przekaz informacji zawartych na tych reklamach.

W przygotowywanej właśnie nowej uchwale ustalającej zasady oraz warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń na terenie Gminy Miasto Świnoujście, znajdą się takie regulacje, zapisy, które będą miały na celu wprowadzenie jasnych zasad określających możliwość umieszczania reklam w naszej przestrzeni publicznej i jednocześnie nie będą jej burzyć i wprowadzać reklamowowego bałaganu.

  • Odpowiedzi udzielone przez Państwa w naszej ankiecie będą podstawą do dalszych prac nad uchwałą krajobrazową –dodaje Robert Karelus.

Ankietę można wypełnić na oficjalnej stronie internetowej miasta http://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/11045
Ankieta w wersji papierowej dostępna jest również w Filiach Miejskiego Domu Kultury w Karsiborze, Warszowie, Przytorze – Łunowie, na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. We wszystkich tych miejscach można ją wypełnić i złożyć.
Konsultacje społeczne dotyczące zasad oraz warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na terenie Gminy Miasto Świnoujście potrwają do 17 lutego 2017 roku.

BIK UM Świnoujście

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News